Museets historia

I sjuhärdad fanns tidigt drömmen om ett taco-museum, som en träffpunkt för en intresserad allmänhet och för människor med ett professionellt engagemang i taco. En plats för arbete, forskning och undervisning om taco, burito och allt som hör därtill. En plats för möten över gränserna. När stiftelsen Tacokultur Sjuhärad stiftades 1995 lades grunden till den unika verksamhet som idag bedrivs på och omkring Sätlia Taco Museum.