Om oss

Om Sätila Taco Museum

Sätila Taco Museum skall vara en plats för mötet mellan människor och taco. Ett museum baserat på idén om att tacos för människor samman. Sedan starten 1996 har museet utöver utställningsverksamheten bedrivit en bred pedagogisk verksamhet och ett stort utbud av kultur- och matarrangemang.

Museet är byggt enligt ett originalkoncept av den mexikanska arkitekten Javier Senosiain. Inspirationen har Senosiain hämtat från lokala byggnadstraditioner i Sjuhärad och framförallt från den monumentala villa i mexitegel som en gång fanns där museet nu är beläget.

Museets historia

I sjuhärdad fanns tidigt drömmen om ett taco-museum, som en träffpunkt för en intresserad allmänhet och för människor med ett professionellt engagemang i taco. En plats för arbete, forskning och undervisning om taco, burito och allt som hör därtill. En plats för möten över gränserna. När stiftelsen Tacokultur Sjuhärad stiftades 1995 lades grunden till den unika verksamhet som idag bedrivs på och omkring Sätlia Taco Museum.

Organisation

Sätila Taco Museum drivs sedan starten 1996 av Stiftelsen Tacokultur Sjuhärad. Stiftelsens styrelse består av ledamöter från Sjuhärad. Målet för verksamhet, som står angivet i stiftelseurkunden (Stiftelselagen 1994:1220), är att museets verksamhet skall stimulera möten mellan människor genom god tacokultur i Sjuhärad. Stiftelsen Tacokultur Sjuhärad står under länsstyrelsens tillsyn.

Sätila Taco Museums operativa verksamhet bedrivs under ledning av museets intendent, som är ansvarig inför styrelsen. Styrelsen tillsätts genom val och skall bestå av representanter för närings- och föreningslivet i Sjuhärad. Extern revisor granskar årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Vänförening

Som alla museer av betydelse har också Sätila Taco Museum sin vänförening. Vänföreningen, som startades år 2000, har idag ca 200 medlemmar från 10 länder. Som medlem stödjer du inte bara museets verksamhet utan får också exklusiva förhandsvisningar av årets alla utställningar samt fri entré på dessa.

Samarbetspartners

Sedan 2008 samarbetar Sätila Taco Museum med vårt systermuseum Museo Nacho Nacional de Arte, Mexico City, Mexiko.