Organisation

Sätila Taco Museum drivs sedan starten 1996 av Stiftelsen Tacokultur Sjuhärad. Stiftelsens styrelse består av ledamöter från Sjuhärad. Målet för verksamhet, som står angivet i stiftelseurkunden (Stiftelselagen 1994:1220), är att museets verksamhet skall stimulera möten mellan människor genom god tacokultur i Sjuhärad. Stiftelsen Tacokultur Sjuhärad står under länsstyrelsens tillsyn.

Sätila Taco Museums operativa verksamhet bedrivs under ledning av museets intendent, som är ansvarig inför styrelsen. Styrelsen tillsätts genom val och skall bestå av representanter för närings- och föreningslivet i Sjuhärad. Extern revisor granskar årsredovisning och verksamhetsberättelse.