Stiftelsen Tacokultur Sjuhärad

Sätila Taco Museum drivs sedan starten 1996 av Stiftelsen Tacokultur Sjuhärad. Stiftelsens styrelse består av ledamöter från Sjuhärad. Målet för verksamhet, som står angivet i stiftelseurkunden (Stiftelselagen 1994:1220), är att museets verksamhet skall stimulera möten mellan människor genom god tacokultur i Sjuhärad. Stiftelsen Tacokultur Sjuhärad står under länsstyrelsens tillsyn.